Hızlı Erişim
SEMPOZYUM BİLİM KURULU

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet EŞİTKEN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA (Yüzüncü Yıl üniversitesi)

Prof. Dr. Ali ERGÜL (Biyoteknoloji Enst.)

Prof. Dr. Ali İSLAM (Ordu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali KASAP (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali KÜDEN (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Arif SOYLU (Uludağ Üniversitesi-Emekli Öğr. Üye)

Prof. Dr. Atilla AŞKIN (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahriye GÜLGÜN ASLAN (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Bekir Erol AK (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan BARUT (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülendam TÜMEN (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan ÖZER (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Hatice DUMANOĞLU (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim BAKTIR(U.A.Kıbrıs Ün.Tar.Bil. ve Tekn. Fak.)

Prof. Dr. İlker KEPENEKCİ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadri YÜREKLİ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ (Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS (Şırnak Üniversitesi)*

Prof. Dr. Fatih SATIL (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AKBULUT( Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa BÜYÜKYILMAZ (Namık Kemal Üniversitesi - Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mustafa ERKAN (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa GÜRSES (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa KAPLAN (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN (Ondokuzmayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Neşet ARSLAN (Ankara Üniversitesi-Emekli Öğr. Üye)

Prof. Dr. Nurdan Tuna GÜNEŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman TUGAY (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömür DÜNDAR (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Rafet ASLANTAŞ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN (Ordu Üniversitesi)

Prof. Dr. Semih ÇAĞLAR ( K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Tülin AŞKUN (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Vedat DAĞDEMİR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf YANAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Zehra GULER (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Doç. Dr. Aydın UZUN (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Cemal KAYA (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Dürdane YANAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Hanife GENÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Koray ÖZRENK (Siirt Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer BEYHAN ( Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Şadiye GÖZLEKCİ (Akdeniz Üniversitesi )

Doç. Dr. Taki DEMİR (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Tülin AŞKUN (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Adem GÜNEŞ (Erciyes Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan ESRİNGÜ (Atatürk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Aysen KOÇ (Bozok Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gülay KAÇAR (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Keziban YAZICI (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK (Namık Kemal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mine PAKYÜREK (Siirt Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Özlem AYDIN (Ahi Evran Üniversitesi)

Dr. Aslı YILMAZ (Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Arş. Ens. Müd.)

Dr. Ayşe Nilgün ATAY (Eğirdir Bahçe Kültürleri Arş. Enst. Müd.)

Dr. Gökhan KIZILCI (TAGEM Bahçe Bitkileri Arş. Daire Bşk.)

Dr. Gökhan ÖZTÜRK (Eğirdir Bahçe Kültürleri Arş. Enst. Müd.)

Dr. Mehmet AYDOĞDU (BATEM-Antalya)

Dr. Mehmet Emin AKÇAY (Atatürk Bahçe Kültür. Arş. Enst. Müd.)

Dr. Naim ÖZTÜRK (Biyolojik Mücadele Arş. Enst. Müd., Adana)

Dr. Salih KESKİN (Erzincan Arş. Enst. Müd.)

Dr. Suat KAYMAK (TAGEM Bitki Sağlığı Arş. Daire Bşk.)

Dr. Şerif ÖZONGUN (Eğirdir Arş. Enst. Müd.)


* Hayırla ve rahmetle yad ediyoruz.


Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.