Hızlı Erişim
BAŞVURU VE ÖZET BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Değerli araştırmacılar;

‘II. ULUSAL YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ SEMPOZYUMU’ nu; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Organizasyonu ile “26-28 EKİM 2017 (Perşembe, Cuma, Cumartesi)” tarihlerinde Tokat’ta yapılacaktır.

Sunulacak tam metin bildiriler (hakemler tarafından yayınlanmaya değer bulunan özgün araştırmalar) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinde (http://ziraatdergi.gop.edu.tr) özel sayı olarak, ücretsiz basılacaktır.

Yazarlar birinci isimle, en fazla 4 sunum (2 sözlü+2 poster) ile sempozyuma katılabilir.

Bildiri özetleri kaynakça hariç 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde, konu hakkında genel bilgileri içerecek, ayrıca araştırma yöntemi ile çalışma kaynaklarını tanıtacak biçimde düzenlenmelidir. Hazırlanan özetlerin, sempozyum konularından hangi tema ve alt başlıkla ilgili olduğu belirtilmelidir. Özetler, Ms Word belgesi olarak hazırlanıp, ekte verilen başvuru formuyla birlikte (bk. Ek 1) e-posta yoluyla ycms2017@gop.edu.tr adresine gönderilmelidir. Bildiri tam metinleri de yukarıda verilen aynı elektronik posta adresine gönderilecektir. Bildiri konularını içeren tüm özetler, Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bu kurulun değerlendirmesine sunulan özetlerde katılımcıların adları gizli tutulacaktır. Bildiri özetleri ve tam metinler, Özet ve Bildiri Hazırlama Kılavuzu dikkate alınarak yazılmalıdır. (bk. Ek 2) .

Ek 1. Başvuru Formu
Ek 2. Özet ve Poster Bildiri Hazırlama Kılavuzu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.