Hızlı Erişim
SEMPOZYUM KONULARI

  Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri; Elma, Armut, Ayva, Trabzon hurması, Yeni dünya, Üvez, Muşmula, Ahlat, Alıç, Yemişen, Kaya armudu vb. meyve türlerini kapsamaktadır.

 • Bitki Islahı, Biyoteknoloji, Genetik Kaynakların Kullanımı ve Muhafazası
 • Bitki Koruma, Biyomühendislik
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması
 • Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması
 • Tarımsal mücadele Yöntemleri
 • İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri
 • Peyzaj Mimarlığında Kullanımı ve Bitkisel Tasarım
 • Tarımsal Üretimde Yeni Ürünler Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi
 • Tarımsal Üretimde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
 • Tarımsal Alt Yapının Geliştirilmesi Tarımsal Krediler, Destekler ve Kooperatifçilik
 • Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
 • Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
 • Tohum, Fide / Fidan, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve sorunları
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
 • Yetiştiricilikte Kullanılan Tarım Makinaları ve İnovasyon
 • Gıda Güvenliği, İşleme ve Teknolojisi
 • Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri
 • Organik Tarım ve İyi Tarım(hassas) Uygulamaları
 • Hasat Sonu İşlemler ve Teknolojileri
 • Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma
 • Tarımda Finansman Örgütlenme ve Pazarlama Sorunları
 • Tarımda Yeni Teknolojik Uygulamalar
 • Tarım Politikaları Türkiye ve Dünya Tarımındaki Gelişmeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.